info [@] cashaf.ir
۰۲۱-۴۴۶۵۳۶۵۷
کشاف ارتباطات کار و سرمایه کشاف ارائه دهنده خدمات هدیه و وفاداری
بله ! این کارتها برای شرکت شما همچون یک بیلبورد کوچک در کیف پولی مشتریانتان هستند. شما میتوانید خودتان طرح گرافیکی مورد نظرتان را ایجاد کنید و یا انجام آنرا به ما محول کنید. شما حق انتخاب دارید که یا یکی از طرح های ما را برای چاپ کارت هایتان انتخاب کنید و یا طرح مورد نظرتان را بدین منظور استفاده نمایید، فقط کافیست نماینده فروش ما را از تصمیم خود مطلع سازید. بدون شک نمایش نام، لوگو و رنگ های معرف کسب و کار شما در طراحی کارت های اختصاصی، نقشی اساسی خواهند داشت.
کلیه کارت های پلاستیکی PVC با طراحی انتخابی تمام رنگی در دو طرف، با نوار مغناطیسی بسیار با دوام HiCo ، چاپ شماره کارت در پشت آن، رمز گذاری شماره کارت در دو ترک 1 و 2 برای دوام و اعتبار بیشتر و با روکش لمینیت خواهند بود. درصورت درخواست ویژگی های اضافه کارت از جمله چاپ بارکد، تمبر ورقه ای، چاپ شماره بصورت گود، قاب محل امضا، شماره و حروف گذاری برجسته یا کارت با مواد شفاف نیاز به توافق جداگانه است. قیمت طراحی و چاپ کارتهای اختصاصی در پیوست قرارداد فیمابین آورده میشود. در جدول مربوطه هرچه تعداد سفارش بیشتر باشد، از رقم قیمت واحد کارتها کاسته میگردد.
مشخصات کارت های وانکارد کاملاً مشابه کارتهای اختصاصی فوق الذکر است و قیمت واحد این کارت ها با توجه به تولید انبوه آنها توسط مجری شبکه وانکارد، مستقل از تعداد سفارش تعیین شده و بمراتب کمتر از کارتهای اختصاصی است که در پیوست قرارداد فیمابین آورده میشود. در اینجا یاداور میگردد که کارت های وانکارد و اضافه شدن لیست کل دارندگان آنها به پایگاه داده هر کسب و کار صرفاً مختص به کارفرمایانی است که دارای بسته فراگیر هستند لذا این کارتها را نمیتوان با بسته پایه مورد استفاده قرار داد مگر برای مقاصد تستی.